+1-234-567-8910

Checklist

Hieronder vind u alle checklijsten van de afgelopen jaren.

  • Enkele belangrijke zaken:
  • Vul de checklijst compleet in. U kunt zo eenvoudig nagaan wat u mee dient te sturen.
  • Voor iedere post die u opvoert zijn er bewijsstukken nodig (kopieën van nota’s, afsprakenkaart, medicijnlijst, etc. ). Zonder deze bewijsstukken kunnen wij de kosten niet mee nemen in de aangifte.
  • Stuur kopieën en géén originele documenten. Zo voorkomt u dat er bewijsstukken verloren gaan.
  • Noteer op de kopieën op welke vraag deze betrekking hebben. (Voorbeeld: reiskosten is 8 op de checklijst).
  • Noteer uw emailadres op de checklijst. Hierdoor kunnen wij sneller en efficiënter contact met u opnemen.
  • U dient alle jaaropgaven van alle inkomsten van 2015 aan te leveren. Ontvangt u deze niet dan kunt u deze bij de betreffende organisatie of instantie opvragen.
  • Wij vragen automatisch uitstel tot 1 mei 2017 aan voor u. U ontvangt hierover geen bericht van ons of de Belastingdienst. Wanneer u voor de aangifte over 2014 de uitsteltermijn heeft overschreden geldt uw uitstel tot 1 september 2016.